Bộ Thí Nghiệm PLC – Khí Nén

Liên hệ ngay!

Model: TL-PN-3

 

+  Bộ thí nghiệm sử dụng trong giáo dục, thông qua bộ thí nghiệm sinh viên học về cách thiết lập các phần tử điện-khí nén
và lập trình PLC  trong việc điều khiển hệ thống

Chat Zalo

0948.054.386