Thiết Bị Cảm Biến

Liên hệ ngay!

Thiết bị này được nghiên cứu chế tạo dựa theo yêu cầu của giáo trình môn quang điện tử. Thiết bị sử dụng cấu tạo được module hóa, mỗi module tương ứng với một loại bộ cảm biến, có thể chọn các module khác nhau theo yêu cầu. Trong thiết bị, ngoài nguồn một chiều thường dùng còn có nhiều loại đồng hồ hiển thị, đặc biệt là có đồng hồ đo định lượng cần thiết trong thí nghiệm quang, đồng hồ đo công suất ánh sáng, đo độ sáng, đồng hồ đo miliampe hiển thị số.

dịch vụ: tủ mạngthang cápmang cap

Chat Zalo

0948.054.386