Máy ghi địa chấn

Liên hệ ngay!

– Máy ghi địa chấn (P.A.S.I. EXPLORATION SEISMOGRAPHS)

Sử dụng phương pháp thu nhận tín hiệu khúc xạ để ứng dụng trong việc khảo sát địa chất, tìm kiếm nguồn khoáng sản, mạch nước ngầm dưới lòng đất… trong một phạm vi lớn. Máy ghi địa chấn của PASI bao gồm các dòng chính:

+ Model CE-3S (3 kênh): Ứng dụng trong việc khảo sát trong phạm vi nhỏ.

+ Model 16S-U và 16S-P (12/24/48 kênh): Ứng dụng trong việc khảo sát trong một phạm vi lớn

dịch vụ: tủ mạngthang capmáng cáp

Chat Zalo

0948.054.386