Đo Lường Điện Năng 435

Liên hệ ngay!

Đo và lưu lại “wave form data” trên tất cả các file cùng một lúc

4 kênh chon dòng và 4 kênh cho áp

Lưu lại trên tất cả các giá tri trên một pha, hoặc cả 3 pha cùng một lúc

dịch vụ: tủ mạngthang cápmang cap

Chat Zalo

0948.054.386