MÔ HÌNH DÀN TRẢI TIVI

Liên hệ ngay!

*Nội dung các bài thực hành:

> Tìm hiểu cấu trúc của TIVI

> Tìm hiểu phân tích mạch điện

> Tìm lỗi pan 1

> Tìm lỗi pan 2

> Tìm lỗi pan 3

> Tìm lỗi pan 4

> Tìm lỗi pan 5

> Tìm lỗi pan 6

dịch vụ: tủ mạngthang capmáng cáp

Chat Zalo

0948.054.386